[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Nitthanet Upawong
งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ชลบุรี


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.172.223.251  
เมนูหลัก
ลงทะเบียนเข้าประชุม
แบรนเนอร์ moph
Link ที่เกี่ยวข้อง
ITA


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ุ61 รับตรวจสอบภายในจาก สป. ( 18/พ.ค./2561 )
    ุ61 รับตรวจสอบภายในจาก สป.
61 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA ( 26/เม.ย./2561 )
    61 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA
ุ61 อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( 26/เม.ย./2561 )
    61 อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
61ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ( 22/ม.ค./2561 )
    61ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประกาศเจตรมณ์ งปม.61 ( 4/ธ.ค./2560 )
    ประกาศเจตรมณ์ งปม.61
60cleaning day ( 28/พ.ย./2560 )
    60cleaning day
ุ60ปลูกต้นไม้ประจำกระทรวง "ต้นการบูร" ( 28/พ.ย./2560 )
    60ปลูกต้นไม้ประจำกระทรวง "ต้นการบูร"
ประชุมวิชาการ สสจ.ชบ ปีงบประมาณ 60 ( 20/ก.ย./2560 )
    ประชุมวิชาการ สสจ.ชบ ปีงบประมาณ 60
อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60 ( 20/ก.ย./2560 )
    อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60
วิชาการ สธ.ปี 60 ( 10/ก.ย./2560 )
    วิชาการ สธ.ปี 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 28 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>