[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Nitthanet Upawong
งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ชลบุรี


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 52.203.18.65  
คดีซื้อขายออนไลน์ (ต่อ)(27 ม.ค. 2565, 05:42) Last but not least(27 ม.ค. 2565, 05:40) ผลงานหมอโรงพยาบาลตำรวจ(27 ม.ค. 2565, 05:39) แผนล่อสุนัขสุดต๊าช(27 ม.ค. 2565, 05:34) คิงเพาเวอร์ จัดหนักช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล(27 ม.ค. 2565, 05:30) อาคเนย์ปิดกิจการ ส่วนประกันภัย ชนวนพิษโควิด รับ "ไฟเซอร์เด็ก" ลอตแรกมาแล้ว(27 ม.ค. 2565, 05:29) ผวาทางเลือกที่สาม(27 ม.ค. 2565, 05:25) “ชลน่าน” ออกมาปูด โชยกลิ่นรัฐประหารสืบทอดอํานาจ แบบเบ็ดเสร็จ จี้รัฐบาลไปไม่รอด(27 ม.ค. 2565, 05:24) ครบแล้ว สรุป 8 ทีมสุดท้าย "แอฟริกา คัพ" เปิดโปรแกรมเดือดรอบก่อนรองฯ(27 ม.ค. 2565, 05:22) ร่วมเผาศพ(27 ม.ค. 2565, 05:22) เจ๊งระนาวคืนห้องเกาะเสม็ด น้ำมันดิบรั่ว ถล่มระยอง พบมีปริมาณมหาศาล (คลิป)(27 ม.ค. 2565, 05:19) เตรียมไหว้เจ้า(27 ม.ค. 2565, 05:17) สลด ไฟไหม้บ้านอาสาร่วมกตัญญูคลอกดับคาซาก 2 ศพ เจ็บสาหัส 1 ราย(27 ม.ค. 2565, 05:16) เผ็ดมาก “กิ๊บซี่ เกิร์ลลี่เบอร์รี่” สลัดผ้ามาใส่บิกินีโชว์สรีระที่ยังปั๊วะปัง(27 ม.ค. 2565, 05:16) รับพลังแห่งความโชคดีต้อนรับปีเสือ(27 ม.ค. 2565, 05:15) เผยตลาดเยาวราช ลูกค้าหายกว่าครึ่ง จับจ่ายไหว้ตรุษจีน(27 ม.ค. 2565, 05:14) น้ำมันรั่ว (คลิป)(27 ม.ค. 2565, 05:12) คนบันเทิงติดเชื้อ “โควิด” รายวัน แม้แต่ “ฟลุค ไอน้ำ” ก็ไม่รอดติดเชื้อเช่นกัน(27 ม.ค. 2565, 05:11) ส่งกำลังใจ(27 ม.ค. 2565, 05:11) คืนสัมพันธ์ในรอบกว่า 30 ปี ไทย-ซาอุฯ นายกตู่ปลื้ม ก้าวข้ามอดีต จ่อชูแรงงาน(27 ม.ค. 2565, 05:09)
เมนูหลัก
ลงทะเบียนเข้าประชุม
แบรนเนอร์ moph
Link ที่เกี่ยวข้อง
ITA


  

ชื่อ : นางสาววิมล อนันตกูล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรัก ธนะไพบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริวรรณ มุลิ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพงษ์ สุรินทร์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุภัทรา ชลพนารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและรูปแบบบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวัชธรี ทองอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.อังคณา มากมาย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางผาสุข สุวรรณจิตต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทนา วังคะออม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)
อีเมล์ : witta_11@hotmail.co
เบอร์โทรศัพท์ : 0921191671

ชื่อ : นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานนิเทศและประเมินผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นภา จันดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมพิศ ทองสุก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานวิชาการทันตสาธารณสุข
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุนิษา สุขปิติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชินนันทน์ บุญสนอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3 : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
4 : กลุ่มงานนิติการ
5 : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและรูปแบบบริการ
6 : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
7 : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8 : กลุ่มงานควบคุมโรค
9 : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
10 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
11 : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
12 : กลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
13 : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล