ชื่อ - นามสกุล :นภา จันดี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :กลุ่มงานนิติการ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิติการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ