ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมพิศ ทองสุก
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานวิชาการทันตสาธารณสุข
ที่อยู่ :กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการทันตสาธารณสุข